Predškolská príprava

  • jazyková príprava, t. j. správny rozvoj reči a slovnej zásoby
  • grafomotorika (lateralita, ľavoruké dieťa a ako ho pripraviť do školy)
  • matematické predstavy
  • pamäť, pozornosť
  • zraková a sluchová analýza

Predškolská príprava pre 5 až 6 ročné deti

Všetky deti pracujú prostredníctvom pracovných zošitov, výsledky sú konzultované s rodičmi. Pred vstupom do školy, vyšetrenie školskej zrelosti a poradenstvo ohľadne správneho výberu školy s prihliadnutím na individuálne dispozície dieťaťa. 

Pozrite si tiež

Zaujali sme vás?

Dohodnite si nezáväzné stretnutie a príďte sa k nám pozrieť. Naša škôlka sa nachádza v starej Petržalke na Novobanskej ulici 6.

Riaditeľka škôlky Ing. Ida Uhlárová.

Ida Kozlova
 
Gašparko - Anglická materská škôlka Bratislava