Hudobná výchova

Hudbu pri výchove považujeme za mimoriadne dôležitú, hudobné umenie má nesmierny dosah na formovanie detskej osobnosti. Pomáha rozvíjať fantáziu, vyššie city, podnecuje originalitu, vytvára pozitívny vzťah k umeniu a prírode. Napríklad málo známym avšak neoceniteľným vedľajším efektom je skutočnosť, že spoločným „muzicírovaním“ detí dochádza k neporovnateľne výraznejšiemu rozvoju ich sociálnych schopností a vzťahov.

Škôlka Gašparko patrí medzi prvé súkromné predškolské zariadenie na Slovensku, ktoré sa systematicky venuje hudobnej výchove detí.

Odborníci sa zhodujú na názore, že deti ktoré sú od malička hudobne rozvíjané, získavajú okrem potešenia z hudby podvedome aj predpoklady k rozvoju ich kognitívnych schopností. V dojčenskom veku vedie počúvanie hudby a „hudobné bľabotanie“ k intenzívnemu prepájaniu sietí nervových buniek v mozgu. Pri intenzívnom a aktívnom prežívaní hudby zvládajú deti v tomto veku hudobnú komunikáciu ako svoju druhú materinskú reč.

Pri budovaní koncepcie škôlky Gašparko sme vychádzali z názoru, že každé dieťa je do istej miery obdarené hudobnými vlohami a preto je aj do určitej miery hudobne vychovateľné. Ak sa zdedené dispozície a priaznivé vplyvy prostredia (systematická a intenzívna hudobná činnosť) navzájom umocňujú, hudobné schopnosti sa prudko rozvíjajú a môžu vyústiť do talentu. Naopak pri nesystematickom málo intenzívnom účinku prostredia (zriedkavá a neodborná hudobná činnosť) sa aj hudobné schopnosti rozvíjajú pomaly a dieťa zaostáva. 

Úplná nemuzikálnosť, medzi ľuďmi žartovne nazývaná „hudobný hluch“, nie je normálnym javom a vyskytuje sa veľmi zriedkavo.

Naša škôlka prijíma deti od troch rokov, čo je ideálny vek, aby sa začalo so systematickým rozvojom hudobných schopností dieťaťa. V tomto veku všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Dieťa je schopné rytmicky a intonačne napodobňovať rôzne zvuky ( hlasy zvierat, zvuky auta, vláčiku...), deti začínajú spievať.

Obsahom hudobnej výchovy sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje.

Hudobná výchova a je pochopiteľne diferencovaná z hľadiska veku detí. So zvyšujúcim sa vekom detí, primerane stúpa aj rozsah náročnosti hudobnej výchovy. Naším cieľom je aby v šiestich rokoch, keď dieťa odchádza do školy, mohlo plynule nastúpiť na akúkoľvek Základnú umeleckú školu (ZUŠ) a tak pokračovať v rozvoji svojich hudobných schopností. 

Pozrite si tiež

Zaujali sme vás?

Dohodnite si nezáväzné stretnutie a príďte sa k nám pozrieť. Naša škôlka sa nachádza v starej Petržalke na Novobanskej ulici 6.

Riaditeľka škôlky Ing. Ida Uhlárová.

Ida Kozlova
 
Gašparko - Anglická materská škôlka Bratislava