fbpx Hudobná výchova | Gašparko

Hudobná výchova

Hudbu pri výchove považujeme za mimoriadne dôležitú, hudobné umenie má nesmierny dosah na formovanie detskej osobnosti. Hudba a hranie v kolektíve pomáha rozvíjať fantáziu, vyššie city, trpezlivosť ako aj sociálne zručnosti.

Patríme medzi prvé škôlky na Slovensku, ktoré sa systematicky venujú hudobnej výchove detí.

Odborníci sa zhodujú na názore, že deti ktoré sú od malička hudobne rozvíjané, získavajú okrem potešenia z hudby podvedome aj predpoklady k rozvoju ich kognitívnych schopností.

Pri budovaní koncepcie škôlky Gašparko sme vychádzali z názoru, že každé dieťa je do istej miery obdarené hudobnými vlohami a preto je aj do určitej miery hudobne vychovateľné. Ak sa zdedené dispozície a priaznivé vplyvy prostredia (systematická a intenzívna hudobná činnosť) navzájom umocňujú, hudobné schopnosti sa prudko rozvíjajú a môžu vyústiť do talentu.

V čase nástupu do škôlky je každé dieťa v ideálnom veku, kedy je dobré začať s rozvojom jeho hudobných schopností.

V tomto veku všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Dieťa je schopné rytmicky a intonačne napodobňovať rôzne zvuky (hlasy zvierat, zvuky auta, vláčiku...), deti začínajú spievať.

Obsahom hudobnej výchovy sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb a hra na rytmické hudobné nástroje.

So zvyšujúcim sa vekom detí, primerane stúpa aj rozsah náročnosti hudobnej výchovy. Naším cieľom je, aby dieťa po opustení brán škôlky malo pozitívny vzťah k hudbe ako aj možnosť pokračovať v rozvoji svojich hudobných schopností, napríklad štúdiom na základnej umeleckej škole.

Pozrite si tiež

Zaujali sme vás?

Dohodnite si nezáväzné stretnutie a príďte sa k nám pozrieť. Naša škôlka sa nachádza v starej Petržalke na Novobanskej ulici 6.

Riaditeľka škôlky Ing. Ida Uhlárová.

Ida Kozlova
 
Gašparko - Anglická materská škôlka Bratislava