fbpx Denný režim v našej škôlke | Gašparko

Denný režim v našej škôlke

Náš denný harmonogram tvoríme s ohľadom na budovanie dobrých spoločenských a hygienických návykov detí, ich vzdelávanie a schopnosť slobodne sa rozhodovať. Pri tvorbe programu na konkrétny deň zohľadňujeme okolnosti (napríklad počasie) ako aj potreby detí a ich rodičov. Toto je príklad jedného dňa v našej škôlke.

7:00 - 9:00 Príchod detí do škôlky - Voľná hra, raňajky

9:00 - 9:15 Ranná komunita - Učíme sa počúvať jeden druhého, spoznávať samých seba, získavať dôležité sociálne skúsenosti.

9:15 - 9:30 Aktivity - Pohybom, tancom a hrou rozvíjame osobnosť dieťaťa, zmysel pre vnímanie hudobného rytmu.

9:30 - 10:00 Desiata - Osvojovanie si základných hygienických návykov pred stolovaním, možnosť samostatne si pripraviť desiatu a nápoj podľa vlastného výberu.

10:00 - 10:45 Výchovno-vzdelávacia činnosť - Vzdelávacie hry a činnosti na tému:

  • Fyzikálny svet - prostredníctvom činností ako je meranie, váženie, stavby z kociek, práca s drevom, hranie s pieskom a vodou, miešanie farieb.
  • Sociálne a kultúrne informácie - prostredníctvom hier, čítania príbehov, dramatických hier, kultúrne akcie a rozhovoroch o nich.
  • Logika a matematika - meranie, porovnávanie, počítanie, logické zatrieďovanie, triedenie, klasifikácia atď. 
  • Vzťah medzi písaným a hovoreným slovom - prostredníctvom častého kontaktu s knihami, písmenkami, častým kreslením obrázkov, počúvaním rozprávok, príbehov, vyjadrovaním vlastných myšlienok a zážitkov.

10:45 - 11:30 Pobyt detí vonku - Objavovanie tajov prírody a dodržiavanie pravidiel pri spoločných aktivitách.

11:30 - 12:00 Prezentačné schopnosti - Spievanie, recitovanie, rozprávanie pred publikom.

12:00 - 12:30 Hygiena, príprava na stolovanie a obed

12:30 - 14:00 Poobedňajší odpočinok, spánok a jeho alternatívy

14:00 - 14:30 Olovrant

14:30 - 17:00 Záujmová činnosť, krúžky, spontánne hry - Upevňovanie poznatkov prostredníctvom tvorivých činností s dôrazom na uplatnenie individuálneho prístupu k deťom, tvorivé workshopy. Činnosti prebiehajú podľa počasia v triede alebo vonku.

Pozrite si tiež

Zaujali sme vás?

Dohodnite si nezáväzné stretnutie a príďte sa k nám pozrieť. Naša škôlka sa nachádza v starej Petržalke na Novobanskej ulici 6.

Riaditeľka škôlky Ing. Ida Uhlárová.

Ida Kozlova
 
Gašparko - Anglická materská škôlka Bratislava