Komunikácia v anglickom jazyku

Uvedomujeme si, že predškolský vek dieťaťa je ideálny pre osvojenie si cudzieho jazyka. Deti sú v tomto veku najvnímavejšie a majú otvorené tzv. „jazykové okno“, kedy si dokážu osvojiť hravo a bez problémov cudzí jazyk.

Nikdy nie je príliš zavčasu, začať sa učiť nový jazyk. Práve naopak, výskumy ukazujú že deti, ktoré hovoria dvomi jazykmi, sú lepšie pripravené na budúce výzvy vo vzdelávaní.

Anglický jazyk je vyučovaný v škôlke Gašparko každodenne

Výučba je prispôsobená úrovni vyspelosti dieťaťa.
V prípade záujmu sme schopní zabezpečiť celodennú starostlivosť v anglickom jazyku.
Naša škôlka spolupracuje s jazykovými lektormi, ktorých materinským jazykom je angličtina.

Prečo učiť dieťa cudzí jazyk v rannom veku

  • Bilingválna pripravenosť dieťaťa má pozitívny vplyv na intelektuálny vývoj a obohacuje mentálny rozvoj dieťaťa.
  • Deti uvažujú pružnejšie, sú citlivejšie voči jazykovým prejavom a majú lepšiu schopnosť načúvať.
  • Vďaka znalosti druhého jazyka lepšie porozumejú svojmu rodnému jazyku.
  • Dieťa môže komunikovať s ľuďmi, s ktorými by sa inak nemohlo zoznámiť.

Pozrite si tiež

Zaujali sme vás?

Dohodnite si nezáväzné stretnutie a príďte sa k nám pozrieť. Naša škôlka sa nachádza v starej Petržalke na Novobanskej ulici 6.

Riaditeľka škôlky Ing. Ida Uhlárová.

Ida Kozlova
 
Gašparko - Anglická materská škôlka Bratislava