fbpx Komunikácia v anglickom jazyku | Gašparko

Komunikácia v anglickom jazyku

Uvedomujeme si, že predškolský vek dieťaťa je ideálny pre osvojenie si cudzieho jazyka. Deti sú v tomto veku veľmi vnímavé a ľahko si dokážu osvojiť akúkoľvek reč.

Preto máme hodiny anglického jazyka každodenne.

  • Výučba je prispôsobená úrovni vyspelosti dieťaťa.
  • V prípade záujmu sme schopní zabezpečiť celodennú starostlivosť v anglickom jazyku.
  • Naša škôlka spolupracuje s jazykovými lektormi, ktorých materinským jazykom je angličtina.

Prečo učiť dieťa cudzí jazyk v rannom veku

  • Bilingválna pripravenosť dieťaťa má pozitívny vplyv na intelektuálny vývoj a obohacuje mentálny rozvoj dieťaťa.
  • Deti uvažujú pružnejšie, sú citlivejšie voči jazykovým prejavom a majú lepšiu schopnosť načúvať.
  • Vďaka znalosti druhého jazyka lepšie porozumejú svojmu rodnému jazyku.
  • Dieťa môže komunikovať s ľuďmi, s ktorými by sa inak nemohlo zoznámiť.

Pozrite si tiež

Zaujali sme vás?

Dohodnite si nezáväzné stretnutie a príďte sa k nám pozrieť. Naša škôlka sa nachádza v starej Petržalke na Novobanskej ulici 6.

Riaditeľka škôlky Ing. Ida Uhlárová.

Ida Kozlova
 
Gašparko - Anglická materská škôlka Bratislava