Kurz plávania

Gašparko môže vďaka vlastnému interiérovému bazénu v škôlke na Kolibe ako jedna z mála škôlok poskytnúť pre Vaše dieťa možnosť celoročného plávania.

Plávanie detí chápeme ako harmonický pohyb vo vode, ktorého zámerom popri dôležitom psychomotorickom rozvoji je, aby si dieťa zvyklo na vodu, vypestovalo si rešpekt pred vodou, naučilo sa reagovať na rôzne aj nepredvídateľné situácie, ktoré môžu vo vodnom prostredí nastať.

Plávanie, pohyb a otužovanie vyzbrojuje dieťa pevnejším zdravím

Aktívny pohyb vo vode výrazne napomáha psychomotorickému vývinu dieťaťa, rozvoju fyzickej zdatnosti, odolnosti, rovnováhy a koordinácii pohybov. Podporuje silu a výdrž, dychovú kapacitu, vedie k upevňovaniu hygienických návykov a otužovaniu organizmu.

Deti majú prirodzene radi vodu. A práve silné emočné vyžitie s aktívnym pohybom vo vode v skupine detí, vytvára jedinečné prostredie pre zlepšenie duševného a citového vývoja. Pohybom vo vode sa dieťa zoznamuje s prostredím, vyjadruje samé seba, učí sa komunikovať s ostatnými, učí sa spolupracovať, rozvíja svoje myslenie a neskôr i reč. 

Pozrite si tiež

Zaujali sme vás?

Dohodnite si nezáväzné stretnutie a príďte sa k nám pozrieť. Naša škôlka sa nachádza v starej Petržalke na Novobanskej ulici 6.

Riaditeľka škôlky Ing. Ida Uhlárová.

Ida Kozlova
 
Gašparko - Anglická materská škôlka Bratislava